© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Decimalen.
       
Decimalen zijn  "cijfers achter de komma", en ze geven tienden, hondersten, duizendsten,... aan.
       

       
Daar staat dus  3 + 1/10 + 4/100 + 1/1000 + 5/10000
Maar dat kun je ook in één keer schrijven als breuk:   3 + 1415/10000 =  31415/10000

Zo kun je van decimale getallen heel makkelijk breuken maken:
4,32 = 432/100
1,8 = 18/10
2,43365 = 243365/100000
en ga zo maar door.

En andersom, kan dat ook?

Tja, op de "nette" manier moet je dan proberen van de noemer van de breuk 10, 100, 1000, 10000.... te maken.
Bijvoorbeeld:  5/16 = 3125/10000 = 0,3125
Maar ja, dan moet je dat wel zien......dat je van zestienden tienduizendsten kunt maken....

De andere manier is:  zie een breuk gewoon als een deling.
Voor 5/16 bereken je gewoon op je rekenmachine 5 : 16  en dat geeft direct 0,3125
       
Afronden.
       
Als je op een aantal cijfers achter de komma moet afronden, hoef je maar één ding te onthouden:
       

je mag alleen naar het éérstvolgende cijfer achter de komma kijken!

       
Dus bij afronden op 4 decimalen mag je alléén naar de vijfde decimaal kijken. En bij afronden op 12 decimalen is alléén de 13de decimaal van belang. DE REST DOET ER NIET TOE!!!

Als die "volgende" decimaal 5 of groter is, dan moet je naar boven afronden, als hij 4 of kleiner is, dan moet je naar beneden afronden.

Makkelijke Voorbeelden:
2,38456  afronden op 3 decimalen geeft 2,385
123,47493  afronden op 2 decimalen geeft  123,47
0,445682 afronden op 2 decimalen geeft  0,45

Moeilijk voorbeeld:
2,849996 afronden op 5 decimalen geeft  2,85000
Vanwege die 6 moet er omhoog worden afgerond, en al die negens worden dan 10, dus geven een nul plus een 1 extra in de kolom ernaast. Pas bij de 4 kun je "gewoon" naar boven afronden.

In Honderden, Duizenden, ...

Als er gevraagd wordt om een aantal "in duizenden nauwkeurig" dan betekent dat, dat je antwoord moet bestaan uit een geheel aantal duizenden. Dat betekent dus dat het eindigt op drie nullen.
Zo wordt   234195  in duizenden dan gelijk aan 234000
En met afronden wordt 234518  in duizenden gelijk aan 235000. Die eerste weggelaten 5 zorgt ervoor dat de 4 naar boven wordt afgerond. ('t Is eigenlijk alsof je 234,518 moet afronden op een geheel getal).

       
1. Op de volgende getallenlijn staan vijf even grote sprongen van 2,1 naar 2,2
Hoe groot is elke sprong?
       
 

     

0,02

2. 6,45 =
    a.  6/45
b.  6 45/1000
c.  6 9/20
d.  6 1/45
 
     

c.

   
3. Welk getal ligt midden tussen  8,4  en  8,76?
     

8,58

       
4.

       
  In welke stad wonen naar verhouding de meeste single mannen?
     

Enschede

       
5. Rond de volgende getallen af:
  a. 2,35561  op 3 decimalen

2,346

  b. 465,65483  op 2 decimalen

465,65

  c. 0,29956  op 3 decimalen

0,300

  d. 123, 55499 op 2 decimalen

123,55

  e. 123,55499 op 3 decimalen

123,555

       
6. Rond af op duizendtallen:
  a. 8234502

8235000

  b. 24499

24000

  c. 355559

356000

  d. 2,3658 miljoen

2366000

  e. 3,6851 ´ 105

369000

       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)