© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
              
1. (2x + 3) • 2 =  
    a.  4x + 5
b.  4x + 6
c.  2x + 6
d.  2x + 5 
 
       

b.

 

2. 7t + 3 < 15 is te herleiden tot:
    a.   t < 7/12
b.   t < 11/2
c.   t < 15/7
d.   t < 24/7   
 
       

c.

 

3. Een servicebedrijf brengt bij reparatie voorrijkosten en uurloon in rekening. De voorrijkosten bedragen €48.  Het uurloon bedraagt  €52.

Na een reparatie moet een bedrag van B euro worden betaald.
Het aantal uur dat de monteur heeft gewerkt is dan:
       
     
       

a.

 

4. Deze opgave gaat over een rij figuren die bestaan uit stippen. De figuren zijn volgens een vast patroon opgebouwd.
Hieronder staan de eerste vier figuren van de rij.
       
 

       
  Het aantal stippen van de 10e figuur is:
       
    a.  72
b.  73
c.  80
d.  81
 
       

d.

 
       

5. Hoe hoger je staat hoe verder je kunt kijken. De afstand tot de horizon is namelijk afhankelijk van de ooghoogte. Dat is de afstand van het grondniveau tot de ogen. Het verste punt dat je kunt zien ligt op de horizon. In de grafiek hieronder is het verband tussen ooghoogte en de afstand tot de horizon weergegeven. Uit deze grafiek kun  je aflezen dat op een ooghoogte van 5 meter de afstand tot de horizon ongeveer 7.75 km is.
       
 

       
  De afstand tot de horizon kun je berekenen met de volgende formule:
       
 

(afstand tot de horizon)2 = 12 ΄  ooghoogte

       
  Hierin is de ooghoogte in meters en de afstand tot de horizon in kilometers.

Als je in Utrecht op de Domtoren staat is je oog ongeveer op 100 meter hoogte ten opzichte van de grond.

De afstand tot de horizon is dan ongeveer:
       
    a.  8 kilometer.
b.  30 kilometer.
c.  35 kilometer.
d.  36 kilometer.
 
       

c.

 
 

6. 'Riolex' is een bedrijf dat riolen schoonmaakt. Het bedrijf brengt bij een karwei voorrijkosten en uurloon in rekening.
De kosten in euro voor het schoonmaken worden als volgt berekend:

kosten = 20 + 40 ΄  aantal gewerkte uren

Hoeveel euro kost een karwei van 2 uur bij Riolex?
       
    a.  €60
b.  €100
c.  €120
d.  €140
 
       

b.

 
       

7. De waarde van de jaarlijkse export van geteelde garnalen in Braziliλ kan vanaf 1998 berekend worden met onderstaande formule:

W = 6,7 ΄ (2,24)t

Hierin is W de waarde van de export in miljoenen Amerikaanse dollars en t het aantal jaren na 1998

Hoe groot is de waarde van de export in 2004?

       

€846,38

 
 

8. Deze opgave gaat over een rij figuren die bestaan uit stippen. Ze zijn volgens een vast patroon opgebouwd. Hieronder staan de eerste vier figuren uit de rij.
       
 

       
 
  Bereken het aantal stippen in de 99e en 100e figuur samen.
       

10000.

 
 

9. De weerstand van een draad is omgekeerd evenredig met de doorsnede van die draad.
Je hebt twee draden. De tweede draad is drie keer zo dik als de eerste. Wat kun je nu zeggen over de weerstand van die tweede draad ten opzichte van de eerste?
       

1/9.

 
       

10.

 
Een racefiets moet op de goede maat worden afgesteld. De zadelhoogte vanaf het frame bereken je als volgt:

zadelhoogte = 1,08 ΄ binnenbeenlengte - framemaat - cranklengte

Je bent 171 cm lang en koopt een racefiets met framemaat 53 cm.

Wat is voor jou de juiste zadelhoogte? (neem alle maten in cm)
       

15,07.

 
 

11.

       
  Als je autorijdt en een gevaar ziet, ga je reageren. Ondertussen rijdt de auto wel door. De afstand die je tussen zien en reageren aflegt, is de reactieafstand. Die reactieafstand wordt op de volgende manier uitgerekend:

reactieafstand (in meter) = snelheid (in km/u) : 10 ΄ 3

Ook je remweg hangt af van je snelheid. De remweg in meters bereken je zo:

  • deel je snelheid door 10
  • vermenigvuldig de uitkomst met zichzelf
  • deel het antwoord door 2

Bereken hoeveel meter je in totaal nog doorrijdt als je stopt bij een snelheid van 80 km/u.

       

56 m.

 
 

12. In Bobeldijk worden verkeersboetes voor te hard rijden berekend met de volgende vuistregel:

   
 
       
  Rogier rijdt op deze weg 88 km/uur en krijgt daarvoor een boete.
Hoeveel euro boete moet hij betalen?
       

€288,80.

 
 

13. De toets geschiedenis heeft 12 vragen.
Voor elke vraag kun je maximaal 5 punten halen.
Het cijfer van deze toets wordt als volgt berekend:
   
 

       
  Jan wil een 7,0 halen.
Hoeveel punten moet hij dan halen?
       

40

 
       

14.

De wip hiernaast is in evenwicht als 'gewicht keer afstand' aan beide kanten gelijk is.

       
  Youri weegt 48 kg en zit op de wip op een afstand van 2,5 meter van het draaipunt. De vader van Youri weegt 80 kg.
Hoe ver moet de vader van Youri aan de andere kant van het draaipunt op de wip gaan zitten zodat de wip in evenwicht is?
       

1,5 m.

 

15. Voor het volume V van een bol geldt  V = 4/3 ΄ p ΄ straal3  waarbij p = 3,14.

De inhoud van de grootste luchtballon ter wereld is bij benadering gelijk aan die van een bol met straal 16 m.

Met de inhoud van hoeveel woonhuizen komt de inhoud van deze luchtballon overeen?

 

       

42-43

 
 

16. Hiernaast zie je het vooraanzicht van het Parthenon in Athene. De verhouding tussen de breedte en de hoogte is gebaseerd op de gulden snede verhouding:

     
 
     
  De open ruimte tussen twee zuilen is aan de onderkant 2,20 meter. De zuilen zijn aan de onderkant 1,90 meter dik.

Hoe hoog is het hoogste punt van het Parthenon?
Rond af op een geheel aantal meters.
       

19 m

 
 

17. Een timmerman moet een trap maken met een optrede van 185 mm. Hij wil dat de trap aan de trapformule voldoet.

Hoeveel centimeter is de grootst mogelijke aantrede die hij mag gebruiken?

       

260 mm

 
 

18. Temperatuur kan op verschillende schalen worden gemeten. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de schaal Celsius en in de Verenigde Staten van de schaal Fahrenheit. Deze temperaturen kunnen met onderstaande formule in elkaar omgerekend worden:
 

       
  Hoeveel graden Fahrenheit komt overeen met 20 graden Celsius?
       

68

 
       

       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)