TOETS 4.  Niveau 3F
 
•  Je hebt voor deze toets 1 uur de tijd; het zijn 30 vragen.
•  De vraagstukken die uit het hoofd moeten staan aangegeven met :

•  De uitwerkingen + antwoorden staan onderaan.
           
•  SUCCES!!!
            
1. In navolging van in Amerika wordt zo langzamerhand ook in Nederland overgewicht een groter en groter probleem.
Intussen is al  58% van alle mannen en 42% van alle vrouwen te zwaar.

Van de mannen die te zwaar zijn heeft zelfs 17% ERNSTIG overgewicht.

Hoeveel procent van alle mannen heeft een ERNSTIG overgewicht? (geef een geheel percentage).
           
 

           
2. Van 4 landen A, B, C, D staat in de tabel hieronder aangegeven hoeveel inwoners VAN het ene land NAAR het andere land verhuisden.
           
 

           
  Hoeveel inwoners extra  kreeg het land dat ten gevolge van deze verhuizingen het meeste groeide?
           
 

           
3. Hoeveel kersen moeten er op de laatste schaal liggen, als de inhoud van twee schalen naast elkaar steeds hetzelfde kost?
           
 

           
 

           
4. Mevrouw Hak is voorlichter van een fabrikant van diepvriesgroenten. Met de formule H = 12 – 1,6T  berekent ze de houdbaarheid van de groenten. Hierin  is H de houdbaarheid in dagen, en T de temperatuur in graden Celsius.
Bij welke temperatuur zal de houdbaarheid precies ιιn week zijn?
           
 

           
5. In de Amsterdam Arena speelt voetbalclub Ajax zijn thuiswedstrijden.  Het grasveld van de Amsterdam Arena, inclusief de randen om het werkelijke speelveld, is 140 m bij 120 m. Men heeft vanaf het begin echter problemen met de grasmat. Die is al 59 keer vervangen!!!
Dat is niet goedkoop: een goede grasmat kost €7,50 per m2

Hoeveel euro heeft Ajax in totaal al betaald aan grasmatten voor de Arena?

           
 

           
6.

Bereken:    16 ΄ 13  +  7  ΄ 16  =  

           
7. In de tabel hiernaast zie je de topscorers van het Nederlands elftal. De lijst is van eind 2013. Erbij staat het aantal gespeelde wedstrijden vermeld.

Natuurlijk zou het eerlijker zijn om te kijken naar de gemiddelde score per gespeelde wedstrijd.

Welke gemiddelde score staat dan op nummer 5?

Geef je antwoord in twee decimalen.
rang naam doel-
punten
wed-
strijden
1 Robin van Persie 41 81
2 Patrick Kluivert 40 79
3 Dennis Bergkamp 37 79
4 Faas Wilkes 35 38
5 Ruud van Nistelrooy 35 70
6 Klaas-Jan Huntelaar 34 60
7 Abe Lenstra 33 47
8 Johan Cruijff 33 48
9 Bep Bakhuis 28 23
10 Kick Smit 26 29
           
 

           
8. Hieronder zie je twee diagrammen die gaan over de bevolking van Amsterdam in 2013.
Het staafdiagram geeft aan welk percentage van de mensen van een bepaalde bevolkingsgroep jonger is dan 40 jaar. De rode lijn geeft het gemiddelde.
Het cirkeldiagram geeft de bevolkingsopbouw van Amsterdam in 2013.
Amsterdam had in 2013 afgerond 780000 inwoners.
           
 

           
  Hoeveel Antillianen ouder dan 40 jaar waren er in 2013 in Amsterdam? Rond af op honderdtallen.
           
 

           
9. Het menselijk haar groeit met ongeveer 0,3 mm per dag. Hoeveel centimeter per jaar is dat?  Geef je antwoord in een geheel aantal centimeters.
           
 

           
10.

Bereken:   12  ΄  123  ΄  1/4

           
11. Wij in Nederland drinken gemiddeld zo'n 76 liter bier per jaar.
In Duitsland drinkt men meer:  zo'n 102 liter per jaar.
Hoeveel procent meer is dat?
Geef je antwoord in een geheel aantal procenten.
           
 

           
12.

Bereken:   40%  van  11/2.  
Geef je antwoord als breuk.

           
13. Elk mens laat scheten. Dat is nou eenmaal niet anders. Gemiddeld ongeveer 14 per dag.
De inhoud van een scheet is ongeveer 4 centiliter gas (meestal methaangas).
In hoeveel dagen zal een mens door scheten te laten 1 m3 gas hebben geproduceerd?
           
 

           
14. De snelste gletsjer ter wereld glijdt erg snel naar beneden. De Jakobshavn-gletsjer in Groenland haalde in de zomer van 2012 namelijk een 'topsnelheid' van 46 meter per dag.
Hoeveel kilometer per uur is dat? Geef je antwoord in 4 decimalen.
           
 

           
15. De arbeidskorting is een korting die je van de belastingdienst krijgt als je werkt. De hoogte ervan hangt af van de hoogte van je inkomen. In de volgende tabel staan de maximale arbeidskortingen die de verschillenden mensen kunnen krijgen.
           
 
arbeidsinkomen
meer dan
arbeidsinkomen
niet meer dan
arbeidskorting
- €8913,- 1,807% ΄ arbeidsinkomen
€8913,- €19248,- €161 + 18,724% ΄ (arbeidsinkomen - €8913)
€19248,- €40721,- €2097
€40721,- €83971,- €2097 - 4% ΄ (arbeidsinkomen - €40721,-)
€83971,- - €367
           
  Hoeveel arbeidskorting krijgt iemand met een arbeidsinkomen van €15000.- ?
           
 

           
16. Hoeveel kost het spandoek hiernaast per m2 meer dan de vlag?

           
 

           
17.

Bereken:    280,56  :  7  =

           
18. Zie het lijstje hiernaast.

Wat is het kleinste kortingspercentage dat gegeven wordt?
Geef je antwoord in hele procenten.

           
 

           
19. Het is weer knikkertijd op de basisschool.....

Op een basisschool zitten 158 leerlingen, waarvan het grootste deel minder dan 100 knikkers heeft. De leerlingen met minder dan 100 knikkers bezitten samen 60% van alle knikkers op de school.
De gelukkige 48 leerlingen die 100 knikkers of meer hebben, hebben gemiddeld zelfs 148 knikkers.

Hoeveel knikkers hebben de leerlingen met minder dan 100 knikkers gemiddeld?
           
 

           
20. Bereken:       998  Χ  35  = 

           
21. Een vaatwasmachine gebruikt als hij draait veel water en veel stroom. Per beurt ongeveer 22 liter  water en  1,5 kWh stroom. Water kost  €0,65  per m3 (inclusief belasting) en stroom kost  's nachts €0,21 per kWh (dat heet nachtstroom) en overdag  €0,24  per kWh.
Een gezin laat elk etmaal de vaatwasmachine ιιn keer draaien. 80% van de keren gebeurt dat 's nachts, de andere 20% overdag.
Hoeveel is men in een jaar (365 dagen) aan water en stroom kwijt?
           
 

           
22. In Nederland wordt er belasting geheven volgens neen zogenaamd schijventarief. Zo betaalt iedereen over het eerste deel van zijn inkomen (tot €19.645) een percentage van 37% belasting. Dat inkomensdeel heet schijf 1.
Maar als je meer dan €19645 verdient betaal je over het volgende deel (schijf 2) een hoger percentage belasting. En zo gaat dat door tot en met de vierde schijf. In onderstaande tabel staan de gegevens over 2014
           
 
2014 BELASTBAAR INKOMEN percentage
belasting
SCHIJF van tot
1 - €19645 37%
2 €19645 €33663 42%
3 €33663 €56531 42%
4 €56531 - 52%
           
  Hoeveel belasting betaalt iemand met een inkomen van  €65000 totaal aan belasting?
           
 

           
23. Ik wil een wandeling gaan maken, en stippel een mooie route uit op de wandelkaart. Als ik de route nameet op de kaart kom ik uit op een totaalstuk van  32,6 centimeter.
Nou loop ik met een gemiddelde snelheid van 5 km/uur.
Hoe lang zal deze wandeling gaan duren als de schaal van de kaart  1 : 30000 is?  Geef je antwoord in minuten nauwkeurig.
           
 

           
24. Hiernaast zie je een plattegrond van het zandveld van de familie  Groeneveld. Jos Groeneveld wil er een grasveld van maken, en gaat dus graszaad inzaaien. Voor handmatig inzaaien van graszaad rekent Jos 250 kg graszaad per hectare.

Hoeveel gram graszaad heeft de Jos Groeneveld dan nodig? Rond je antwoord af op honderden grammen
           
 

           
25. Zie de aanbieding hiernaast.

Wat kostten 24 zulke blikken bier vσσr de aanbieding?

           
 

           
26. Welk van de vier kubusjes kun je NIET met de bouwplaat maken?
           
 


           
27. Als er een bliksemflits plaatsvindt, dan zie je die zo goed als meteen, want het licht gaat supersnel.
De donder die erbij hoort komt altijd ietsje later, want het geluid heeft wel wat tijd nodig om van de plaats van de flits bij jouw oor te komen. Daarom zit er altijd wat tijd tussen het zien van een flits en het horen van de bijbehorende donderslag.
Die tijd is helemaal afhankelijk van de snelheid van het geluid.

Van een blikseminslag hoor je de donder 8,5 seconden nadat je de flits zag. De blikseminslag vond plaats 2900 meter van jou af.

Hoeveel km/uur is de geluidssnelheid? Rond je antwoord af op gehele km/uur.
           
 

           
28. Schrijf de breuk  16/25 als een kommagetal

           
29. Een studentenkamer is  4 bij 5,2 bij 2,3 meter.
In de lucht zit  normaal gesproken 20% zuurstof.
Hoeveel liter zuurstof is er normaal gesproken in de studentenkamer?
           
 

           
30. De totale kosten van de Eerste Wereldoorlog worden geschat op 190 miljard dollar, en die oorlog duurde officieel van 28 juli 1914 tot 11 november 1918.

Wat waren de kosten per dag?  (Je hoeft geen rekening met schrikkeljaren te houden)
Geef je antwoord in miljoenen dollars per dag nauwkeurig.

           
            

En hier zijn de 30 winnende antwoorden:

           
vraag antwoord
1 10%
2 5335
3 13
4 8°C
5 €7560000.-
6 320
7 1,76
8 2200
9 11 cm/jaar
10 369
11 34%
12 3/5
13 1786
14 0,0019 km/uur
15 €1300,73
16 €4,25
17 40,08
18 50%
19 97
20 34930
21 €123,48
22 €27164,65
23 117 min.
24 1300 g
25 €13,15
26 C
27 1228 km/uur
28 0,64
29 9568 liter
30 121 miljoen
Cijfer =  0,3 • score + 1