TOETS 3.  Niveau 3F
 
  Je hebt voor deze toets 1 uur de tijd; het zijn 30 vragen.
  De vraagstukken die uit het hoofd moeten staan aangegeven met :

  De uitwerkingen + antwoorden staan onderaan.
           
  SUCCES!!!
            
1. Twee moeders van leerlingen van een basisschoolklas gaan voor de kinderen warme chocolademelk maken. Dat doen ze door poeder op te lossen in heet water.
De eerste moeder gebruikt 5 lepels poeder om 18 koppen te maken. Ze koopt haar poeder bij Albert Hein. Voor een bus poeder betaalt zij 3,51 en daar haalt zij 150 lepels uit.

Hoeveel eurocent is zij per kop chocolademelk aan poeder kwijt?
           
 

           
2. (zie vraag 1).
De tweede moeder gebruikt 11 lepels poeder om 40 koppen te maken.
Wie maakt sterkere chocolademelk?
           
 

           
3. Bij strenge vorst werkt een dikke laag sneeuw als een deken. In de grafieken hieronder zie je het verband tussen de temperatuur van de lucht, de sneeuwhoogte en de bodemtemperatuur. De luchttemperatuur staat bij de grafieken. Zo zie je bijvoorbeeld dat bij een  sneeuwhoogte van 10 cm en een luchttemperatuur van 10 C de temperatuur van de bodem gelijk is aan 8 C. Dat geeft punt P aan.
           
 

           
  De luchttemperatuur is -30C en er ligt 15 cm sneeuw. Dan valt er opeens een extra laag sneeuw van 30 cm. Met hoeveel graden zal de bodemtemperatuur daardoor stijgen?
           

           
4. Kleine Karel houdt zijn cavias Bliksem en Bobbie in een grote glazen bak. De afmetingen van de bodem daarvan zijn 120 bij 100 cm. De hoogte is  40 cm.
Karel legt op de bodem een dikke laag zaagsel.  In totaal gaat er 96 liter zaagsel in de bak.

Hoe hoog komt die laag zaagsel als het zaagsel mooi gelijkmatig over de bodem wordt verspreid?

           
 

           
5. Bereken:  32,5 15  +  15 7,5  =
           

           
6.

           
  Hier zie je de werkeloosheid in Nederland voor de jaren 2001 - 2007, gesplitst naar mannen en vrouwen.
In welk jaar was het percentage vrouwen onder de werkelozen het laagst en hoe groot was dat percentage? (geef het percentage in n decimaal)
           
 

           
7. Water stroomt uit een kraan met 5,8 liter per minuut. Hoeveel m3 per dag is dat? (twee decimalen)
           
 

           
8. Per 1 januari 2014 is er in alle gemeenten van Nederland een vast tarief gekomen voor het aanschaffen van een rijbewijs, namelijk  38,48. Vr die tijd mochten de gemeenten het tarief zelf bepalen, en dat leidde tot nogal wat verschillen. Hieronder zie je voor een paar gemeenten de rijbewijstarieven van de laatste jaren vr 2014.
           
 
gemeente 2013 2012 2011 2009
Groningen 64,50 63,10 62,00 61,20
Rotterdam 50,70 49,40 48,40 47,00
Utrecht 50,85 50,10 49,25 47,75
Vlieland 28,90 28,40 28,00 26,20
           
  Als Groningen tussen 2009 en 2013 een even grote procentuele verhoging zou hebben toegepast als Vlieland, wat zou het tarief in 2013 dan zijn geweest?
           
 

           
9. Bereken:    640 : 0,32 =
           

           
10. De Thalys is een hogesnelheidstrein die van Nederland naar Belgi en Frankrijk rijdt. Een rit van Amsterdam naar Parijs duurt met de Thalys slechts 3 uur en 19 minuten, en dat is toch maar liefst 430 kilometer.

Hoeveel kilometer per uur rijdt de Thalys gemiddeld over dit traject?
Geef je antwoord in n decimaal.

           
 

           
11. Hendrik wil een appeltaart gaan maken volgens het recept hiernaast.
Maar hij maakt hem supergroot!

Hij heeft namelijk een emmer met 20 appels die gemiddeld  140 gram per stuk wegen, en die wil hij allemaal gebruiken.

Hoeveel gram bloem heeft hij dan nodig?
 

           
 

           
12. Bereken:   5    3,1    1,2
           

           
13. BMI is een afkorting voor "Body Mass Index" en het is een getal dat aangeeft hoeveel de zwaar of te licht iemand is.
De BMI bereken je als volgt:
 

           
  Iemand van 1,80 meter  weegt  120 kg, maar besluit te gaan afvallen.
Hoeveel neemt zijn BMI af als hij 35 kg afvalt? Rond af op een geheel getal.
           
 

           
14. De tabel hiernaast komt uit een verslag van de Rabobank. Er staat in aangegeven hoe het aantal banen in de verschillende sectoren toenam of afnam in de jaren 2012-2013-2014.

Een getal bij een jaar geeft aan hoeveel procent het aantal banen tijdens dat jaar is toegenomen (+) of afgenomen (-).

Begin 2012 waren er in de sector Gezondheidszorg  543000 banen.
Hoe groot is dat aantal eind 2014? Rond af op duizendtallen

           
 

           
15. Het cruiseschip "Titanic" had een lengte van 268 meter en een maximale breedte van  28 meter.
Het schaalmodel hiernaast  is 39 cm lang.

Wat is de maximale breedte van dit schaalmodel?
Geef je antwoord in cm, met n cijfer achter de komma.

           
 

           
16. Als je in de sportschool op een zogenaamde trilplaat gaat staan, dan worden er door de trillingen spiercontracties opgewekt, en daardoor wordt er energie verbrand, zodat je zult afvallen. Het blijkt dat je op een trilplaat ongeveer 1,2 kcal per minuut verbrandt.

Cobi staat drie keer per week een half uur op de trilplaat van de sportschool.
Maar helaas houdt zij ook nogal van Magnum Classics, en zo'n Magnum bevat 310 kcal.

De energie van hoeveel Magnum Classics verbrandt Cobi in een jaar (52 weken)?  Rond af op een geheel getal.

           
 

           
17. Bereken:   128 + 412 + 172 + 388  =
           

           
18. Nu, op het moment dat je dit leest, is gemiddeld 0,7% van de wereldbevolking dronken!
Dat zijn maar liefst 50.420.000  dronkaards.
Hoe groot is de wereldbevolking nu? Geef je antwoord in miljoenen nauwkeurig.
           
 

           
19. 42% van Nederland bestaat uit landbouwgrond.
4900 km2  is bos en open natuurlijk terrein.
Als er in Nederland 22600 km2 landbouwgrond is, hoeveel procent bos en open natuurlijk terrein is er dan?
Geef je antwoord in n decimaal)
           
 

           
20. Rottumeroog is een klein eilandje in de Waddenzee. Door afname aan de Westzijde en aangroei aan de Oostzijde verplaatst het eilandje zich langzaam in Oostelijke richting. Het ligt nu (2014) ongeveer 10 km verder oostelijk dan in het jaar 1850.
Met welke gemiddelde snelheid in millimeter per uur "wandelde" Rottumeroog de tussenliggende jaren naar het Oosten? Geef je antwoord in een geheel aantal millimeter per uur.
           
 

           
21. Bereken, en geef het antwoord als kommagetal:    61/5 +  51/4
           

           
22. Voor een priv-opleiding zijn er erg veel kandidaten die zich opgegeven hebben, maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  Men houdt daarom een aantal toelatingsrondes.
De eerste ronde valt 2/3 deel van de kandidaten al af.
Van de deelnemers aan de tweede ronde valt in die ronde 20% deel af.
Hoeveel procent van het beginaantal deelnemers is dan na twee rondes nog overgebleven?  Geef je antwoord in een geheel aantal procenten.
           
 

           
23. In onderstaande grafieken staan voor drie belangrijke automerken het aantal verkochte auto's in procenten van de totale automarkt.
           
 

           
  In oktober werden er 2650 Ford verkocht.  Hoeveel Volkswagen werden er in oktober verkocht?
           
 

           
24.

           
  Teunis gaat op vakantie naar Spanje en neemt voor de zekerheid maar flink wat potten pindakaas in zijn koffer mee. Een pot heeft inhoud 600 gram pindakaas, en de pot zlf weegt ook nog eens 140 gram.
Hoeveel potten kan hij meenemen als hij maximaal 37 kg aan pindakaasgewicht mee wil nemen?
           
 

           
25. De familie van Veen wil in haar woning in de beide badkamers graag vloerverwarming laten aanleggen. Het vloeroppervlak van de badkamer op de benedenverdieping is  3,40 m bij  3,60 m. Het vloeroppervlak van de badkamer op de  bovenverdieping is  3,00 m bij  2,80 m.
De vloerverwarming kost  37,50 per m2  inclusief materiaal en aanlegkosten.

Hoeveel geld is de familie van Veen kwijt aan deze vloerverwarming?
           
 

           
26. Hiernaast zie je de advertentie van buffetrestaurant en bowling  Passe-Partout in Appingedam.

De familie Murad  (vader, moeder en drie kinderen van 14 jaar, 10 jaar en 3 jaar) willen graag gaan eten en een uur bowlen.

De familie de Groot (vader, moeder en twee kinderen van 10 en 11 jaar) willen alleen gaan eten.

Hoeveel is de familie Murad meer kwijt dan de familie de Groot?

           
 

           
27. Een vrachtwagenchauffeur rijdt eerst een stuk van 150 km met gemiddelde 100 km/uur  en daarna nog een stuk van  80 km met precies 80 km/uur.
Wat is zijn gemiddelde snelheid over deze stukken samen?
           
           
 

           
28. Bereken:     40  624  :  6  = 
           

           
29. In Nederland gebruiken we vooral de Franse schoenmaat. Die komt uit de tijd van Karel de Grote. Zijn voet was 325 millimeter lang en was bepalend voor het opzetten van de Franse maattabel. Karel de Grotes voet kreeg maat 50, en die voet werd in 50 even grote stukjes van allemaal maat 1 gedeeld.

De "Foot" is een Engelse lengtemaat die ook van de voetlengte afkomstig is: 1 meter = 3,28 foot
Welke schoenmaat hoort er bij voetlengte van 1 foot? Rond af op een geheel getal.
           
 

           
30. De 100 meter wordt ook wel het koningsnummer van de atletiek genoemd. In Groot-Brittani, waar dit sprintnummer van oorsprong vandaan komt, hanteert men een andere meetstelsel. Daarom was de afstand oorspronkelijk geen 100 meter, maar 100 yard.
1 meter is gelijk aan 1,0936 yard.
Toen de Fransen zich meer met het sprinten gingen bemoeien wilde men de afstand graag volgens het Europese meetsysteem. Daarom werd de afstand veranderd in 110 yard, want dat is dichter bij 100 meter.
Hoeveel dichter ligt 110 yard bij 100 meter dan 100 yard? Geef je antwoord in centimeters nauwkeurig.
           
            
           

En hier zijn de 30 winnende antwoorden:

           
vraag antwoord
1 65 cent
2 de eerste
3 6 ˚C
4 8 cm
5 600
6 2004: 49,3%
7 8,37 m3
8 67,51
9 2000
10 129,6 km/uur
11 1120 gram
12 18,6
13 11
14 575000
15 4,1 cm
16 15
17 1100
18 7203 miljoen
19 9,1%
20 7 mm/uur
21 11,45
22 27%
23 6500-6700
24 50 potten
25 774,-
26 25,75
27 92 km/uur
28 4160
29

47

30

914 cm

Cijfer =  0,3 score + 1