Het bewijs van de ABC-formule:
commentaar:
ax2 + bx + c = 0
  a(x2 + b/ax + c/a) = 0 haal  a buiten haakjes
  x2 + b/a x + c/a 0 delen door a   (a is niet nul).
x2 + b/ax + (b/2a)2 - (b/2a)2 + c/a = 0 kwadraat afsplitsen
(x + b/2a)2 - (b/2a)2 + c/a = 0 het rode deel als kwadraat schrijven
(x + b/2a)2 = (b/2a)2 - c/a de rest naar de andere kant.

twee breuken samennemen
twee breuken samennemen