Als de zijden een rekenkundig rijtje vormen zijn ze te schrijven als  x - d , x, en  x + d
Pythagoras:   (x - d)2 + x2 = (x + d)2
x2 - 2xd + d2 + x2 = x2 + 2dx + d2
x2 - 4xd = 0
x(x - 4d) = 0
x = 0  ∨  x = 4d
De laatste geeft zijden  4d - d, 4d, en 4d + d  dan dat is  3d, 4d en 5d
Dus het is een 3-4-5 driehoek.